magnusstenbock

Magnus Stenbock 8 - Kullagatan 6

Butiks- och kontorsfastighet

Ritad av arkitekt Mauritz Frohm och uppfördes under åren 1879-80 som magasin. Ombyggd enligt ritningar av arkitekt Harald Berglin, till affärs- och bostadshus i samband med uppförandet av hörnhuset 1902-04.
Hörnhuset inrymde från början bl a Persson & Cronzells vin- och spritgrossistfirma.

Fastigheten ägs och förvaltas av Fadail Fastighets AB, ett dotterbolag till Fastighetsbolaget Ankaret.

De fyra största hyresgästerna i huset:
Scorett Footwear AB
Electa i Helsingborg AB
Iduna AB/Hallbergs Guld