janvagsgat-close-apotek

Göta 1- Järnvägsgatan 13

Butiks- och kontorsfastighet

Byggnaden är ritad av arkitekten Mauritz Frohm och uppförd under åren 1873-75 som Hotel d'Angleterre. 1904 inrymdes Helsingborgs första biograf i källaren mot Möllegränden. (Helsingborgs Kinematografteater, senare kallad Götabiografen)

Till fastigheten finns väldigt bra kommunikationsmöjligheter tack vare läget mitt emot Helsingborg C. (f.d. Knutpunkten)

Fastigheten ägs och förvaltas av PSS Förvaltnings AB, ett dotterbolag till Fastighetsbolaget Ankaret.

De fyra största hyresgästerna i huset:
Victum Hälsogymnasium AB
Backhaus
Niconovum AB
Subway