Ett bolag blir två!

Av administrativa skäl är verksamheten fr o m den 22 april i PSS Förvaltnings AB uppdelad i två nya bolag; Fastighets AB Ankaret Göta och Norden 9 AB. Nya bankgironummer mm, har meddelats de berörda hyresgästerna. Eventuella frågor kan e-postas till info@ankaret.se.